Kategoriarkiv: ARNE NÆSS

«ALT ER MULIG»

(copyright illustrasjon Knut Løvås)

Filosofen Arne Næss var en dyktig klatrer både i det ytre og det indre landskapet. En av de som kanskje kjenner Arne Næss livsfilosofi best er naturfilosofen Per Ingvar Haukeland som i boka «Dyp glede» (Flux Forlag) har listet opp ni spennende punkter fra Næss filosofi:

1. «Alt henger sammen»

2. «Alt er mulig»

3. «Alt levende har en egenverdi»

4. «Alle har sin vei»

5. «Fronten er lang»

6. «Vi kan se oss selv mer enn et ego»

7. «Økosofi er tenkning og handling»

8. «Dypøkologi søker samsvar mellom dypere verdier og konkrete handlinger, noe som kan gi dyp glede og frihet»

9. «Rikt liv med enkle midler kan øke vår livskvalitet»